Výchovné poradenství

 

Výchovná poradkyně

 

–          vede agendu spojenou s přijímacím řízením na střední školu

–          poskytuje poradenské služby při výběru povolání

–          věnuje se dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy

 

 

Výchovná poradkyně :         Mgr. Zuzana Benešová

telefon : 233 930 826

mail : benesova@skola.libcice.cz

 

Prevence

 

Metodička prevence

 

–          koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů

–          věnuje se dětem s projevy sociálně nežádoucího chování

 

 

Metodička prevence :          Jana Dušánková

telefon : 233 930 826, 777 309 892

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické dohodě v pondělí 15:30 – 16:30

E-mail : dusankova @skola.libcice.cz

Dokumenty:

  • Minimální preventivní program 2016/2017  ke stažení: zde
  • Co dělat, když má rodič podezření na šikanu svého dítěte ve škole: zde

Informace k přijímacímu řízení: