Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ

Předškoláci si hrají na školu
ve školním roce 2018 /2019

ZŠ Libčice nad Vltavou se rozhodla i v letošním školním roce 2018/2019 organizovat pro své nastávající prvňáčky, kteří budou navštěvovat naší školu, pravidelná setkání a seznamování se hravou formou s prostředím a s různými činnostmi ve škole. Děti poznají své budoucí kamarády, paní učitelky, ztratí ostych a obavy spojené s nástupem do školy.
Setkávat se budeme vždy ve středu jednou v měsíci : 15.00 – 15.45.
Do programu našich setkání budou zařazovány cviky na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce a logopedické prevence. Dále se děti budou učit samostatnosti, pečlivosti a přesnosti. Formou her budeme rozvíjet hudební cítění, rytmus, jazykový cit a matematickou představivost. Chybět nebude ani relaxace a domácí úloha.
Věříme, že děti získají těmito setkáními i v letošním roce vhodnou motivaci pro vstup do školy.

Termíny schůzek :

24.10. 2018

14.11. 2018

19.12. 2018
16. 1. 2019

20. 2. 2019

20.3. 2019

24.4. 2019

29. 5. 2019

ZŠ ve spolupráci s MŠ nabízejí rodičům vyzvednutí dětí z MŠ a jejich doprovod do ZŠ, kde budou děti k vyzvednutí po skončení kroužku v 15.45. Budete-li mít zájem, domluvte se s paní učitelkami v MŠ.
Nebo je možné přivést dítě v 15.00 před školu, kde si ho převezmou paní učitelky.
Děti si budou nosit v batůžku : přezůvky, penál (tužky a pastelky) a tvrdé desky na pracovní listy.

Těší se na vás paní učitelky!

Zanechte komentář