Předpis plateb květen 2017

Předpis plateb na květen 2017 – 4. třída……..525Kč – 8. třída……..567Kč 9.třída….……….588Kč Cizí strávníci……1155Kč   Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 21. 4. 2017 Po tomto datu nebude již možné zaplatit stravné na květen 2017 v hotovosti O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.   Email: skolnijidelna@skola.libcice.cz   GSM […]

Vážení rodiče, zveme Vás na besedu rodičů budoucích prvňáčků naší školy s učiteli, vedením a Školskou radou ZŠ Libčice nad Vltavou dne 30.3. 2017 od 17. hodin v budově základní školy.

Zápis do 1. tříd

Připomínáme termín zápisu do 1. tříd 5.4., 6.4. od 15 do 17 hodin a náhradní termín 12.4. 2017 od 16 do 17 hodin.

Volná pracovní místa

ZŠ Libčice nad Vltavou přijme od školního roku 2017/2018 do svého kolektivu učitele 1. stupně a asistenty pedagoga. Nabízíme příjemné prostředí školy rodinného typu, dobrou dostupnost a motivační příspěvek.

Velikonoční jarmark

Vážení rodiče, přátelé školy, milé děti, srdečně vás zveme na tradiční Velikonoční jarmark v sobotu 8.4. 2017 od 10 hodin do 15. hodin.

Masopust

Blíží se termín Masopustu 4.3.2017.

Předškoláček

Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ                                     Předškoláci si hrají na školu                            ve školním roce 2016 /2017     ZŠ Libčice nad Vltavou se rozhodla i v letošním školním roce 2016/2017 organizovat pro své nastávající prvňáčky, kteří budou navštěvovat naší školu, pravidelná setkání a seznamování se hravou formou s prostředím a s různými činnostmi ve škole. […]

Předpis plateb březen 2017

Předpis plateb na březen 2017 – 4. třída…575Kč – 8. třída……..621Kč 9.třída….……….644Kč Cizí strávníci…….1265Kč   Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 20. 2. 2017 Po tomto datu nebude již možné zaplatit stravné na březen 2017 v hotovosti O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.

Vážení rodiče,   od 1.2.2017, resp. od 5.2. 2017, začne avízovaná změna v distribuci dotovaných mléčných výrobků. Věříme, že oceníte i tu skutečnost, že úpravou skladby nabídky částečně vyhovíme tzv. pamlskové vyhlášce uveřejněné ve Sbírce zákonů č. 282/2016. Z výrobků, které dosud Madeta nabízí, této vyhlášce plně vyhovuje pouze neochucené mléko. Ochucená mléka a jogurty mají vyšší obsah cukru, smetanové […]

Dne 23.1. 2017 od 17.hodin ve sborovně školy bude probíhat zasedání školské rady. K účasti se možno přihlásit předsedovi ŠR na emailu: skolska.rada@skola.libcice.cz