Vážení rodiče, dne 27.9.2019 vyhlašuje vedení školy z organizačních důvodů ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří dne 4.10.2019 od 8.00 do 18.00.   Program: od 8.00 do 13.30 – možnost nahlédnutí do vyučování s prohlídkou školy od 13.30 do 18.00 – prohlídka školy s výkladem a praktickou ukázkou využívání technologií a vybavení školy Těšíme se na vás!

  Vážení rodiče, z organizačních důvodů dochází ke zkrácení vyučování dne 11.9. (úterý). Výuka bude ukončena v 13:30 (po 6. vyučovací hodině).    Dne 13.9. (čtvrtek) bude výuka končit ve 12:35 (po 5. vyučovací hodině). Děkujeme za pochopení

  V úterý 11. září od 16.30 hodin se bude konat v 9. třídě schůzka rodičů vycházejících žáků. Rodiče budou informováni o průběhu přijímacího řízení. Kromě všech rodičů žáků 9. třídy zveme rodiče žáků 5. tříd a 7. třídy v případě, že zvažují přihlášku na osmileté či šestileté gymnázium.                                                       Mgr. Zuzana Benešová, kariérová poradkyně

Vážení rodiče, srdečně vás zveme  na první třídní schůzky letošního školního roku dne 11.9. 2018 od 16.00 pro 1. stupeň a od 16.30 pro 2. stupeň.

Milí žáci, i v tomto novém školním roce  2018/2019 se naše škola bude zúčastňovat recyklačního programu  RECYKLOHRANÍ  aneb UKLIĎME SI SVĚT. Sběr vybraných odpadů bude stále pokračovat. Připomenu místa a organizaci sběru: použité baterie ( sběrná nádoba je umístěna vedle nápojového automatu v 1. poschodí) laserové tonery a inkoustové cartridge ( sběrná nádoba je také umístěna vedle nápojového automatu                                                                                                                                                                 v 1. poschodí) […]

Dobrý den, dovolte abych Vás informoval, že jednání školské rady se uskuteční 10.9. v 17:15 ve sborovně ZŠ. Program jednání upřesním v průběhu příštího týdne. Určitě bych rád projednal záležitosti kolem doplňkových voleb rodičů do ŠR, pravidla  poskytování příspěvků města do Fondu školského rozvoje a informaci od vedení školy o aktuální situaci ve škole v novém školním roce.  Další podněty […]

  3.9.2018 ·       pro 1.tř. slavnostní zahájení od 8:00 ·      místo: ulice 5. května 68, žákovský vchod do budovy ZŠ ·      v případě nepříznivého počasí proběhne slav. zahájení šk. roku ve třídách 1.A a 1.B v přízemí školy. ·       1.stupeň vyuč. od 8:00 – 8:45 ·       2.stupeň vyuč. od  8:00 – 8:45   4.9.2018 ·       1.třídy vyuč. od […]

Předpis plateb září 2018

Předpis plateb na září 2018   1. – 4. třída……..475Kč 5. – 8. třída……..513Kč 9.třída….……….532Kč Cizí strávníci…….1045 Kč   Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka  a třídu.   O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem  do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného zjištění […]

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost nabídce kroužků na školní rok 2018/2019.Otevřené kroužky budou tradičně hrazeny zřizovatelem z fondu školského rozvoje. Přihlásit se můžete v září školního roku 2018/2019. .Šikovné ručičky– lektor: Katarína Loskotová . Kuchařinky – lektor: Jana Švédová . Cukrářský kroužek – lektor: Lea Breburdová . Hudebně literární kroužek – lektor: Mgr. Zuzana Benešová a Mgr. Martina Brondičová . […]