Přihlášku najdete ZDE Informace k platbě č.uč. 181859227/0300 do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno a příjmení žáka, ŠVP – Itálie (případně Doksy) Platby zasílejte nejpozději do 12.10. 2018     Termín: 24.5. – 2.6. 2019 Místo : Porto San Giorgio – La Capannina Odjezd : pátek 24.5. 2019 v odpoledních hodinách od školy                     ( přesný čas odjezdu bude […]

Z důvodu malé technické, prostorové i personální kapacity školní kuchyně nelze  zavést nabídku 2 druhů hlavních jídel , proto jsme přistoupili k variantě, která umožní rodičům zvolit zdravější variantu stávajících receptur. Předesílám, že školní jídelna vaří v rámci norem školního stravování tak, že je plněn spotřební koš ve všech sledovaných položkách. Přesto jsme se shodli na tom, že zdravější stravování řada rodičů […]

Předpis plateb na říjen 2018 1. – 4. třída……..525Kč 5. – 8. třída……..567Kč 9.třída….……….588Kč Cizí strávníci…….1265 Kč Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka a třídu. O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného zjištění nemoci do […]

Vážení rodiče, dne 27.9.2019 vyhlašuje vedení školy z organizačních důvodů ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří dne 4.10.2019 od 8.00 do 18.00.   Program: od 8.00 do 13.30 – možnost nahlédnutí do vyučování s prohlídkou školy od 13.30 do 18.00 – prohlídka školy s výkladem a praktickou ukázkou využívání technologií a vybavení školy Těšíme se na vás!

  Vážení rodiče, z organizačních důvodů dochází ke zkrácení vyučování dne 11.9. (úterý). Výuka bude ukončena v 13:30 (po 6. vyučovací hodině).    Dne 13.9. (čtvrtek) bude výuka končit ve 12:35 (po 5. vyučovací hodině). Děkujeme za pochopení

  V úterý 11. září od 16.30 hodin se bude konat v 9. třídě schůzka rodičů vycházejících žáků. Rodiče budou informováni o průběhu přijímacího řízení. Kromě všech rodičů žáků 9. třídy zveme rodiče žáků 5. tříd a 7. třídy v případě, že zvažují přihlášku na osmileté či šestileté gymnázium.                                                       Mgr. Zuzana Benešová, kariérová poradkyně

Vážení rodiče, srdečně vás zveme  na první třídní schůzky letošního školního roku dne 11.9. 2018 od 16.00 pro 1. stupeň a od 16.30 pro 2. stupeň.

Milí žáci, i v tomto novém školním roce  2018/2019 se naše škola bude zúčastňovat recyklačního programu  RECYKLOHRANÍ  aneb UKLIĎME SI SVĚT. Sběr vybraných odpadů bude stále pokračovat. Připomenu místa a organizaci sběru: použité baterie ( sběrná nádoba je umístěna vedle nápojového automatu v 1. poschodí) laserové tonery a inkoustové cartridge ( sběrná nádoba je také umístěna vedle nápojového automatu                                                                                                                                                                 v 1. poschodí) […]

Dobrý den, dovolte abych Vás informoval, že jednání školské rady se uskuteční 10.9. v 17:15 ve sborovně ZŠ. Program jednání upřesním v průběhu příštího týdne. Určitě bych rád projednal záležitosti kolem doplňkových voleb rodičů do ŠR, pravidla  poskytování příspěvků města do Fondu školského rozvoje a informaci od vedení školy o aktuální situaci ve škole v novém školním roce.  Další podněty […]