Vážení rodiče a milí žáci, od 14.2. 2020 bude otevřena školní knihovna každý den o velké přestávce. Studovna včetně možnosti práce na PC bude žákům k dispozici každý den o velké přestávce a dále do 14.00.Žáci mohou tuto nabídku využívat za přítomnosti pedagogického dozoru, který je zajištěn.

  PŘEDPIS PLATEB STRAVNÉHO NA LEDEN 2020                                              1. – 4.třída………………………………………513Kč                                              5. – 8.třída………………………………………570Kč                                              9.třída……………………………………………608Kč                                              Cizí strávníci…………………………………..1210Kč   Platby poukazujte na číslo účtu 181859227/0300 s VS dítěte, nebo do poznámky uveďte jméno žáka a třídu. Stravné je splatné do 25.dne  měsíce předcházejícího stravovacímu období. Dana Böhmová vedoucí školní jídelny GSM 776787579 Email: skolnijidelna / zavináč / skola.libcice.cz

Zasedání Školské rady

Vážení rodiče dne 4.12. bude probíhat  od 17.15 zasedání Školské rady

Vánoční den

Dne 20.12.2019 bude probíhat vánoční den ve třídách. Vyučování bude na 1. a 2. stupni do 11.40.  V tento den nás navštíví zástupci útulku v Kralupech nad Vltavou Lesan s krátkou besedou.

Vážení rodiče, připomínáme termín třídních schůzek a konzultací dne 12.12.2019

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří  dne 1.12.2019 od 16.00 do 18.00.

Stávky učitelů 6.11.2019

Vážení rodiče, naši pedagogičtí zaměstnanci se jednotně a s konečnou platností rozhodli připojit se ke stávce školských odborů, která je naplánována na středu 6. listopadu 2019. V tento den bude škola uzavřena, nebude pracovat školní družina, neproběhnou ani školní kroužky  (ty budou nahrazeny). Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče, pozor změna termínu kroužku Keramiky! Z organizačních důvodů jsme byli nuceni kroužek Keramiky přesunout nat ermín v pondělí od 14.00 do 15.00. Případné nové přihlášky prosím odevzdejte třídním  učitelům.

Vážení rodiče, připomínáme dny volna – podzimní prázdniny dne 29.10. a 30.10. a ředitelské volno 31.10. a 1.11.2019

Vážení rodiče, připomínáme termín státního svátku (pondělí 28.10.) a navazujících podzimních prázdnin a ředitelského volna ve dnech od úterý 29.10 do pátku 1.11. 2019.