Zasedání Školské rady

Vážení rodiče dne 4.12. bude probíhat  od 17.15 zasedání Školské rady

Vánoční den

Dne 20.12.2019 bude probíhat vánoční den ve třídách. Vyučování bude na 1. a 2. stupni do 11.40.  V tento den nás navštíví zástupci útulku v Kralupech nad Vltavou Lesan s krátkou besedou.

Vážení rodiče, připomínáme termín třídních schůzek a konzultací dne 12.12.2019

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří  dne 1.12.2019 od 16.00 do 18.00.

Stávky učitelů 6.11.2019

Vážení rodiče, naši pedagogičtí zaměstnanci se jednotně a s konečnou platností rozhodli připojit se ke stávce školských odborů, která je naplánována na středu 6. listopadu 2019. V tento den bude škola uzavřena, nebude pracovat školní družina, neproběhnou ani školní kroužky  (ty budou nahrazeny). Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče, pozor změna termínu kroužku Keramiky! Z organizačních důvodů jsme byli nuceni kroužek Keramiky přesunout nat ermín v pondělí od 14.00 do 15.00. Případné nové přihlášky prosím odevzdejte třídním  učitelům.

Vážení rodiče, připomínáme dny volna – podzimní prázdniny dne 29.10. a 30.10. a ředitelské volno 31.10. a 1.11.2019

Vážení rodiče, připomínáme termín státního svátku (pondělí 28.10.) a navazujících podzimních prázdnin a ředitelského volna ve dnech od úterý 29.10 do pátku 1.11. 2019.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a přátelům školy krásné prázdniny a těšíme se na Vás v příštím školním roce 2019/2020.  

  Třídy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí zaměstnanci  Harmonogram školního roku 2019/2020  Nabídka zájmové činnosti 2019/2020 Seznamy pomůcek pro nadcházející školní rok 2019/2020 (1. stupeň, 2. stupeň) Školní jídelna Školní poradenské pracoviště   V případě dotazů během hlavních prázdnin lze využít e-mail skola@skola.libcice.cz, případně e-maily jednotlivých pedagogů.