Slavnostní zahájení školního roku v prvních třídách dne 1. září 2014.

Vážení rodiče, připomínáme termín prvních Třídních schůzek dne 9.9.2014, 1. stupeň od 16.30 a 2. stupeň od 17.00.

Všechny přihlášené děti byly přijaté. Zápis do školní družiny pro žáky 1.třídy a dodatečný (dle kapacity družiny) zápis pro žáky 2.- 4.třídy bude probíhat první školní den, v pondělí 1.9.2014 od 9.00 do 10:00 v 1. oddělení ŠD, které se nachází vedle školní jídelny. Zákonný zástupce dítěte odevzdá vyplněný zápisový lístek, který je ke stažení na stránkách školy, nebo jej […]

Vážení rodiče, školní rok 2014/2015 zahájíme v pondělí 1.9. 2014 v 8 hodin. Provoz Klubíčka slavnostně zahájíme 1.9.2014 v 9 hodin. Slavnostní přivítání prvňáčků začíná 1.9.2014 v 8 hodin před hlavním vchodem školy. V případě nepříznivého počasí ve školním divadle.   Pěkný zbytek prázdniny přeje vedení školy

Předpis plateb na září 2014   1. – 4. třída……550Kč 5. – 8. třída……..594Kč 9.třída….……….616Kč Cizí strávníci…….1210Kč   Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 29.8.2014   O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.  

Vážení rodiče,   Níže pár informací ohledně stravování ve školní jídelně.   Stravné se bude, stejně jako v loňském roce, platit vždy na měsíc dopředu a děti budou k obědům přihlášené na základě vyplněné přihlášky. Pokud nastane během roku situace, kdy už Vaše dítě nebude chtít na obědy chodit, je potřeba dítě písemně odhlásit. Přihláška na obědy bude ke stažení na web. […]

Volitelné předměty – školní rok 2014/2015   8. ročník Sportovní výchova (1 hod.) Seminář z ČJ          (1 hod.) Konverzace v AJ     (1 hod.)   9. ročník Sportovní výchova (1 hod.) Seminář z M           (1 hod.) Konverzace v AJ     (1 hod.) 2 volitelné předměty

Dne 16.6.2014 budou probíhat v ZŠ Libčice nad Vltavou třídní schůzky