Školní družina ZŠ Libčice nad Vltavou     Vážení rodiče, pokud máte zájem o školní družinu, věnujte prosím následujícím řádkům pozornost. V nadcházejícím školním roce očekáváme otevření dvou prvních tříd. I když nás příchod tolika nových prvňáčků těší, uvědomujeme si, že je kapacita ŠD omezená.  Z tohoto důvodu bychom Vás rádi požádali o vyplnění závazné přihlášky na příští školní […]

Vážení rodiče,           vzhledem k nedostatečnému počtu hlasujících rodičů ve volbách do ŠR, které probíhaly 26.2. – 6.3. 2015, vyhlašuje ředitelka školy a přípravný výbor, složený ze tří pedagogů školy ( Mgr.Jana Dušánková, Mgr. Monika Valentová a Mgr.Michal Šesták), 2. kolo voleb zástupců rodičů do Školské rady. Z tohoto důvodu proběhnou dne 15.4. klasické třídní schůzky (bez přítomnosti žáků). […]

Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ   Předškoláci si hrají na školu ve školním roce 2014 /2015     Naše ZŠ se rozhodla i v letošním školním roce 2014/2015 organizovat pro děti předškolního věku – budoucí prvňáčky, pravidelná setkání a seznamování se hravou formou s prostředím a s různými činnostmi ve škole. Děti se seznámí s budoucími kamarády, s paní učitelkami, ztratí ostych […]

Vážení rodiče, i letos připravujeme pro Vaše děti jednodenní výjezdy na hory!!!

Vážení rodiče, srdečně Vás a Vaše děti zveme na Den otevřených dveří dne 13.1. 2015 od 10.00 do 16.00

Vážení rodiče, třídní schůzky budou ve středu 14.1. 2015

Předpis plateb na leden 2015   – 4. třída……475Kč – 8. třída……..513Kč 9.třída….……….532Kč MŠ Klubíčko………….1049Kč Cizí strávníci…….1100Kč Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 19.12.2014   Z důvodu roční uzávěrky NEBUDOU přijímány platby v hotovosti po tomto datu. Stravenky na měsíc leden budou také k vyzvednutí pouze do 19.12.2014 O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď […]

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2015.

Vážení rodiče,     zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015 – 2016   ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 15 do 17 hodin  v   pondělí 19. ledna 2015 od 15 do17 hodin náhradní termín zápisu bude v pondělí ledna 2015 od 15 do 16 hodin   Budoucím prvňáčkům nabízíme: . rodinné prostředí malé školy . […]

Alergeny

Vážení rodiče, Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách. U všech názvů našich jídel bude v jídelníčku uváděn obsah  alergenů, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme. Alergeny budou uváděný ve […]