Kroužky   – školní rok 2014/2015 Kuchařinky Cukrařinky Angličtina I. třída a II. třída Dramatická výchova Keramika I. a II. stupeň – placené Sportovní kroužek Sborový zpěv Deskové hry SPU Výtvarné dílny Konverzace angličtina Konverzace němčina Konverzace španělština s rodilým mluvčím Informatika Dílenský kroužek Volitelné předměty – školní rok 2014/2015   Sportovní výchova (1 hod.)          8. a 9. tř. Seminář z ČJ     ( […]

Dětský den

Dne 2.6.2014 bude v rámci vyučování  probíhat v areálu školy  akce Dětský den. 1. stupeň 8:00 – 11:40 2. stupeň 8:00 – 12:35 Součástí programu bude ukázka Hasičského záchranného sboru a výcvik psů.

The ActivClassroom je vzdělávacím konceptem firmy Promethean. Vytváří mnohovrstevné, dynamické a snadno dostupné vzdělávací prostředí, ve kterém se do jednoho efektivního celku snoubí lidský um učitele, zvídavost žáků a dokonalá technologie. Proč až dosud není vlastní učení žáků opravdovým zážitkem či zkušeností, kterou si budou pamatovat celý život? Lze vůbec tento neradostný stav změnit? ActivClassroom – moderní výuka podpořená špickovými […]

Nota D

V úterý 13.5. 2014 se školní pěvecký sbor SHALOM zúčastnil soutěže Nota d, kterou pořádalo jako každý rok Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou. Soutěže se zúčastnilo asi deset sborů a souborů. Naše děti zazpívaly několik lidových písní ve vícehlasé úpravě a jejich oblíbené písničky od J. Uhlíře a Z. Svěráka. Vystoupení se jim podařilo, o čemž  svědčí i […]

Čarodějnický rej   Na rozhraní dubna a května bylo nebezpečno procházet kolem libčické základní školy. Do areálu se v tento den odvážili jen ti nejodvážlivější, nejpotměšilejší, či nejzvědavější kolemjdoucí, které snad vyděsil zvuk čarodějného reje natolik, že zvídavost byla silnější než strach. U altánu byl nashromážděn nespočet nejrůznějších velkých i malých čarodějů a čarodějnic, jejichž cáry šatů a plášťů vlály při […]

Krásné Velikonoce a bohatou pomlázku přeje vedení a zaměstnanci ZŠ Libčice nad Vltavou.

Vážení rodiče,ředitelka školy vyhlašuje na 9.5. 2014 ředitelské volno.

Noc s Andersenem je akce pořádaná každoročně Klubem dětských knihoven SKIP a Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Tato akce na podporu čtenářství u dětí a mládeže probíhá vždy k příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy 2. dubna, kdy se narodil slavný pohádkář Hans Christian Andersen. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně. Již následující rok se nocovalo ve 40 knihovnách v Čechách a […]

Odjezd na ŠVP

Děti šťastně dorazily na školu v přírodě. Přejeme jim hezký pobyt. Pro foto klikněte ZDE

Ve čtvrtek 20.3. se školní pěvecký sbor SHALOM, ve složení O. Štros, K. Fojtů, E. Matějková, K. Nováková a J. Bukač, zúčastnil pěvecké soutěže Jarní petrklíč v Jesenici u Prahy. Žáci předvedli pásmo lidových písní z celého světa v kategorii malých sborů a souborů. Sbor se zúčastnil soutěže již potřetí, avšak letos získal nejlepší ocenění. Z šestnácti soutěžících sborů se […]