Výsledky voleb do školské rady 2018 Voleb do školské rady se zúčastnilo celkem 148 voličů, 147 voličů odevzdalo do volební schránky platný hlas a 1 volič hlas neplatný. Výsledek voleb je následující: 1. Jaroslav Hejnic – 32 hlasů 2. Markéta Orvanová – 28 hlasů 3. Mgr. & Mgr. Coufalová – 26 hlasů 4. Štěpánka Jányšová – 24 hlasů 5. Mgr. […]

Vážení rodiče, zákonní zástupci stravovaných dětí, 25.5.2018 vstupuje v platnost zákon na ochranu osobních údajů GDPR.  V rámci této skutečnosti Vám sděluji, že pokud máte zájem, můžete se dostavit do kanceláře vedoucí školní jídelny a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte. Jedná se o jméno, příjmení a datum narození, nepracuji s rodným číslem. Jsou to informace, které poskytujete na Přihlášce ke […]

Vážení rodiče, milé děti blíží se konec školního roku, připomínáme termín vydávání vysvědčení dne 29.6.2018

Vážení rodiče, milé děti vyřazení žáků 9. ročníku bude probíhat dne 28.6. 2018. Místo bude upřesněno.

Letáček pro rodiče - školská rada Seznam uchazečů o funkci zástupců rodičů školské rady ZŠ Libčice nad Vltavou: Mgr. Julie Menšík Čákiová Mgr. Jan Menšík Mgr. and Mgr. Lenka Coufalová Markéta Orvanová Štěpánka Jányšová Jaroslav Hejnic

Vážení rodiče a milé děti, připomínáme termín školy v přírodě pro 1. stupeň ve Svoru v termínu od 9.5. do 16.5. 2018. Odjezd na školu v přírodě bude dne 9.5.2018, přistavení autobusu ve 14:30 hod., plánovaný odjezd v 15:00 hod. Návrat ze školy v přírodě bude dne 16.5.2018 mezi 12:00-12:15 hod.

Žáci 1.stupně dorazili na školu v přírodě v pořádku, a již si užívají aktivit v rekreačním středisku SVOR.

Vážení rodiče, vzhledem k ukončení tříletého mandátu současných zástupců rodičů ve Školské radě a vyhlášení nových voleb do ŠR, Vás prosíme o zvážení zájmu o členství ve ŠR a zaslání kandidátky nejpozději do 11.5. na emailovou adresu školy. Děkujeme.

Vážení rodiče a milí žáci, oznamujeme ředitelské volno dne 7.5. 2018.

Vážení rodiče žáků 4. třídy, zveme Vás na informační schůzku dne 3.5. od 17.00 v kmenové třídě. Náplní schůzky bude projednání organizace příštího školního roku 2018/2019, kdy dojde k nárůstu počtu žáků .