Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 9.3.2020 od 8.00 do 16.00

Vážení rodiče a milí žáci, od 14.2. 2020 bude otevřena školní knihovna každý den o velké přestávce. Studovna včetně možnosti práce na PC bude žákům k dispozici každý den o velké přestávce a dále do 14.00.Žáci mohou tuto nabídku využívat za přítomnosti pedagogického dozoru, který je zajištěn.

Vážení rodiče, od pondělí 3.2. 2020 budou v čase od 14.00 do 16.00 pravidelné konzultační hodiny u ředitelky školy. Prosím rodiče o nahlášení návštěvy prostřednictvím emailové zprávy se stručným obsahem konzultace. Děkuji za pochopení.

Jarní prázdniny

Vážení rodiče, připomínáme termín jarních prázdnin od 2.3. do 8.3.2020

Projektový masopustní den

Vážení rodiče, dne 14.2. 2020 bude probíhat projektový masopustní den. Žáci na 1. a 2. stupni budou mít vyučování dle rozvrhu, projekty budou realizovány v rámci předmětů a mezipředmětových vztahů.

Školní psycholog

 Vážení rodiče, paní Mgr. Zuzana Mošovská  na vlastní žádost ukončila spolupráci s naší školou ke dni 31.12.2019. V tuto chvíli jsme nuceni pracoviště školního psychologa dočasně zrušit.   Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, připomínáme termín  pololetních prázdnin v pátek 31.1.2020 

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče a milí žáci, pololetní vysvědčení bude rozdáváno ve  čtvrtek 30.1.2020. 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy. Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky a šťastný nový rok 2020. Po vánočních prázdninách se budeme na vás těšit 6.1.2020.

Vánoční den

Dne 20.12.2019 bude probíhat vánoční den ve třídách. Vyučování bude na 1. a 2. stupni do 11.40.  V tento den nás navštíví zástupci útulku v Kralupech nad Vltavou Lesan s krátkou besedou.