1. – 4.třída………………………………………475Kč                                              5. – 8.třída………………………………………513Kč                                              9.třída……………………………………………532Kč                                               Cizí strávníci…………………………………..1100Kč   Platby poukazujte na číslo účtu 181859227/0300 s VS dítěte, nebo do poznámky uveďte jméno žáka a třídu. Stravné je splatné do 25.dne  měsíce předcházejícího stravovacímu […]

Předpis plateb na březen 2019

  1. – 4. třída……..500Kč 5. – 8. třída……..540Kč 9.třída….……….560Kč Cizí strávníci…..1155Kč Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka a třídu. Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.2.2019. O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného […]

1. – 4. třída……..375Kč 5. – 8. třída……..405Kč 9.třída….……….420Kč Cizí strávníci…..1100Kč   Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka  a třídu. Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.1.2019.   O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem  do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného […]

  Vážení rodiče a zákonní zástupci stravujících se žáků, žádám Vás o prověření úhrad stravného a, ve smyslu Řádu školní jídelny při Základní škole v Libčicích nad Vltavou, připomínám: Stravné je splatné do 25.dne měsíce předcházejícího měsíci, kdy se Vaše dítě bude stravovat, tzn., že do 25.1.2019 musí být uhrazeno stravné na měsíc únor 2019. Písemnou přihláškou přihlašujete své dítě ke […]

Předpis plateb na leden 2019

  1. – 4. třída……..550Kč 5. – 8. třída……..594Kč 9.třída….……….616Kč Cizí strávníci…….1210Kč Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka a třídu. Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.12.2018. O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného […]

Vážení rodiče,milé děti a přátelé školy,přejeme všem šťastné a veselé vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2019.  

Předpis plateb na prosinec 2018

  1. – 4. třída……..375Kč 5. – 8. třída……..405Kč 9.třída….……….420Kč Cizí strávníci…….825Kč Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka a třídu. Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.11.2018. O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného […]

INFORMACE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

  Prosím o zaregistrování informace o změně času plateb v hotovosti od 29.10.2018 až do odvolání. Z provozních důvodů bude možné stravné v hotovosti platit pouze v čase od 14.00 do 17.00hod. Současně Vás informuji i o telefonické komunikaci, která bude pouze na čísle mobilního telefonu 776787579, emailová komunikace je nezměněná a platí skolnijidelna@skola.libcice.cz Dana Böhmová Vedoucí ŠJ

Předpis plateb na listopad 2018

  1. – 4. třída……..550Kč 5. – 8. třída……..594Kč 9.třída….……….616Kč Cizí strávníci…….1210 Kč Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka a třídu. Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.10.2018. O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě […]

Z důvodu malé technické, prostorové i personální kapacity školní kuchyně nelze  zavést nabídku 2 druhů hlavních jídel , proto jsme přistoupili k variantě, která umožní rodičům zvolit zdravější variantu stávajících receptur. Předesílám, že školní jídelna vaří v rámci norem školního stravování tak, že je plněn spotřební koš ve všech sledovaných položkách. Přesto jsme se shodli na tom, že zdravější stravování řada rodičů […]