Předpis plateb na leden 2016   – 4. třída……475Kč – 8. třída……..513Kč 9.třída….……….532Kč MŠ Klubíčko………….1188Kč Cizí strávníci…….1100Kč Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 18.12.2015   Po tomto datu NEBUDE již možné zaplatit stravné na leden 2016 V HOTOVOSTI O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem do 11:00 a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.  

Předpis plateb na listopad 2015

Předpis plateb na listopad 2015 – 4. třída……475Kč – 8. třída……..513Kč 9.třída….……….532Kč MŠ Klubíčko……..1188Kč Cizí strávníci…….1045Kč   Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 21.10.2015 O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem. Předpis plateb na listopad predpis lis 2015

Předpis plateb na listopad 2015 – 4. třída……475Kč – 8. třída……..513Kč 9.třída….……….532Kč MŠ Klubíčko……..1188Kč Cizí strávníci…….1045Kč   Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 21.10.2015 O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.

Předpis plateb říjen 2015

Předpis plateb na říjen 2015   – 4. třída……500Kč – 8. třída……..540Kč 9.třída….……….560Kč MŠ Klubíčko………….1188Kč Cizí strávníci…….1210Kč Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 21.9.2015   Platby v hotovosti nebudou po tomto datu PŘIJÍMÁNY!!!!! O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.  

Předpis plateb na červen 2015

Předpis plateb na červen 2015  1.– 4. třída……500Kč5 5.– 8. třída……..540Kč 9.třída….……….560Kč MŠ Klubíčko………….1188Kč Cizí strávníci…….1210Kč   Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 20.5.2015 Platby v hotovosti nebudou po tomto datu PŘIJÍMÁNY!!!!! Stravenky na měsíc červen budou k vyzvednutí do 29.5.2015 O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.  

Předpis plateb na květen 2015

   1.– 4. třída……475Kč 5.– 8. třída……..513Kč 9.třída….……….532Kč MŠ Klubíčko………….1045Kč Cizí strávníci…….1026Kč   Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 24.4.2015   Platby v hotovosti nebudou po tomto datu PŘIJÍMÁNY!!!!! Stravenky na měsíc březen budou k vyzvednutí 30.4.2015 O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.  

Předpis plateb na duben 2015

1.– 4. třída……475Kč 5.– 8. třída……..513Kč 9.třída….……….532Kč MŠ Klubíčko………….804Kč Cizí strávníci…….1045Kč Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 23.3.2015   Platby v hotovosti nebudou po tomto datu PŘIJÍMÁNY!!!!! Stravenky na měsíc březen budou k vyzvednutí 31.3.2015 O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.

Předpis plateb na březen 2015

  1. – 4. třída……425Kč 5. – 8. třída……..459Kč 9.třída….……….476Kč MŠ Klubíčko………….918Kč Cizí strávníci…….1210Kč Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 20.2.2015 Platby v hotovosti nebudou po tomto datu PŘIJÍMÁNY!!!!! Stravenky na měsíc březen budou k vyzvednutí 27.2.2015 O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.

Předpis plateb na leden 2015   – 4. třída……475Kč – 8. třída……..513Kč 9.třída….……….532Kč MŠ Klubíčko………….1049Kč Cizí strávníci…….1100Kč Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 19.12.2014   Z důvodu roční uzávěrky NEBUDOU přijímány platby v hotovosti po tomto datu. Stravenky na měsíc leden budou také k vyzvednutí pouze do 19.12.2014 O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď […]

Alergeny

Vážení rodiče, Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách. U všech názvů našich jídel bude v jídelníčku uváděn obsah  alergenů, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme. Alergeny budou uváděný ve […]