Ve středu 24.9 se bude od 17:15 konat zasedání školské rady.

Vážení rodiče, připomínáme termín státního svátku (pondělí 28.10.) a navazujících podzimních prázdnin a ředitelského volna ve dnech od úterý 29.10 do pátku 1.11. 2019.

  Třídy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí zaměstnanci  Harmonogram školního roku 2019/2020  Nabídka zájmové činnosti 2019/2020 Seznamy pomůcek pro nadcházející školní rok 2019/2020 (1. stupeň, 2. stupeň) Školní jídelna Školní poradenské pracoviště   V případě dotazů během hlavních prázdnin lze využít e-mail skola@skola.libcice.cz, případně e-maily jednotlivých pedagogů.  

Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků dne 19.6. od 17.00 v jídelně základní školy.

Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ 5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou Č.j.: ZŠLi 219/19 Datum: 17. 4. 2019 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019-2020 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení […]

Vážení rodiče, dne 17.4. od 18.00 proběhne mimořádná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří pojedou na ozdravný pobyt do Itálie. Sejdeme se v jídelně základní školy.

Vážení rodiče, připomínáme termín třídních schůzek dne 17.4. a velikonočních prázdnin dne 18.4. 2019.

Velikonoční trhy

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně vás zveme na tradiční Velikonoční trhy v sobotu dne 13.4. 2019 od 10.00 do 14.00 na zahradě ZŠ.

Dne 12.4. bude probíhat Projektový velikonoční den. Vyučování na 1. a 2. stupni bude do 11.40.

V pátek 15.2.2019 bude probíhat masopustní projektové vyučování dle platného rozvrhu – přijďte všichni v masopustních maskách!