V pátek 15.2.2019 bude probíhat masopustní projektové vyučování dle platného rozvrhu – přijďte všichni v masopustních maskách!

Vážení rodiče a milé děti, připomínáme termín Jarních prázdnin od 25.2. do 1.3.2019

Zkrácení vyučování

Vážení rodiče, ve čtvrtek 31.1. 2019 bude zkráceno vyučování z důvodu vydávání pololetního vysvědčení. Konec vyučování: I. stupeň (1.-5. ročník) – 11:40 h II. stupeň (6.-9.  ročník) – 12:35 ​h

Zkrácení vyučování

Vážení rodiče, ve středu 23.1.2019 bude z organizačních důvodů končit vyučování dle platného rozvrhu (nejpozději však ve 13:30).

1. – 4. třída……..375Kč 5. – 8. třída……..405Kč 9.třída….……….420Kč Cizí strávníci…..1100Kč   Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka  a třídu. Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.1.2019.   O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem  do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného […]

  Vážení rodiče a zákonní zástupci stravujících se žáků, žádám Vás o prověření úhrad stravného a, ve smyslu Řádu školní jídelny při Základní škole v Libčicích nad Vltavou, připomínám: Stravné je splatné do 25.dne měsíce předcházejícího měsíci, kdy se Vaše dítě bude stravovat, tzn., že do 25.1.2019 musí být uhrazeno stravné na měsíc únor 2019. Písemnou přihláškou přihlašujete své dítě ke […]

 Vážení rodiče, milí žáci, připomínáme termín Pololetních prázdnin dne 1.2.2019

Vávání pololetního vysvědčení bude 31.1. 2019

Vážení rodiče, připomínáme termín třídních schůzek a konzultací dne 24.1.2019

Vážení rodiče,milé děti a přátelé školy,přejeme všem šťastné a veselé vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2019.