Z důvodu koncertu budoucích prvňáčků v ZUŠ bude čas třídních schůzek pro rodiče dne 19.6. posunut na 18. hodinu, děkujeme za pochopení. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků Vážení rodiče, zveme vás na informativní schůzku, která proběhne dne 19.6. 2014 od 17.00 v budově ZŠ Libčice nad Vltavou, kde se Vám představí paní třídní učitelky a budou Vám poskytnuty podrobné informace.                                                                                      […]

Interaktivní tabule a tablety v Základní škole Libčice nad Vltavou     Vážení rodiče a milí žáci,   od příštího školního roku se nám povedl záměr zajistit využívání moderních technologíí při výuce. S pomocí finanční podpory města Libčice nad Vltavou a projektu EU Šablony pro Libčice jsme mohli nakoupit dvě interaktivní tabule a 16 tabletů . Od září příštího šk. roku bude […]

Kroužky   – školní rok 2014/2015 Kuchařinky Cukrařinky Angličtina I. třída a II. třída Dramatická výchova Keramika I. a II. stupeň – placené Sportovní kroužek Sborový zpěv Deskové hry SPU Výtvarné dílny Konverzace angličtina Konverzace němčina Konverzace španělština s rodilým mluvčím Informatika Dílenský kroužek Volitelné předměty – školní rok 2014/2015   Sportovní výchova (1 hod.)          8. a 9. tř. Seminář z ČJ     ( […]

The ActivClassroom je vzdělávacím konceptem firmy Promethean. Vytváří mnohovrstevné, dynamické a snadno dostupné vzdělávací prostředí, ve kterém se do jednoho efektivního celku snoubí lidský um učitele, zvídavost žáků a dokonalá technologie. Proč až dosud není vlastní učení žáků opravdovým zážitkem či zkušeností, kterou si budou pamatovat celý život? Lze vůbec tento neradostný stav změnit? ActivClassroom – moderní výuka podpořená špickovými […]

Opatření k výskytu vší

Vážení rodiče! Na naší škole se poměrně často  vyskytují u žáků  vši. Po nahlášení výskytu okamžitě informujeme rodiče, aby provedli kontrolu vlasů svých dětí. Několik rodičů se na mě obrátilo s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. […]

Noc s Andersenem

      Noc s Andersenem je akce pořádaná každoročně Klubem dětských knihoven SKIP a Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Tato akce na podporu čtenářství u dětí a mládeže probíhá vždy k příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy 2. dubna, kdy se narodil slavný pohádkář Hans Christian Andersen. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně. Již následující rok se nocovalo ve 40 knihovnách v Čechách […]

Krásné Velikonoce a bohatou pomlázku přeje vedení a zaměstnanci ZŠ Libčice nad Vltavou.

Vážení rodiče,ředitelka školy vyhlašuje na 9.5. 2014 ředitelské volno.

Noc s Andersenem je akce pořádaná každoročně Klubem dětských knihoven SKIP a Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Tato akce na podporu čtenářství u dětí a mládeže probíhá vždy k příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy 2. dubna, kdy se narodil slavný pohádkář Hans Christian Andersen. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně. Již následující rok se nocovalo ve 40 knihovnách v Čechách a […]

ZŠ  Libčice nad Vltavou Vás srdečně zve na tradiční Velikonoční jarmark v sobotu dne 12.4.2014 od 10.00 do 16.00 na zahradě školy. Budou pro Vás připraveny stánky s občerstvením (grilované domácí velikonoční pochoutky) -výrobky žáků naší školy -výtvarná velikonoční dílna -bohatý hudební proram -slavnostní otevření společenské místnosti pro rodiče a návštěvníky školy Těšíme se na vás