Třídy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí zaměstnanci 

Harmonogram školního roku 2019/2020 

Nabídka zájmové činnosti 2019/2020

Seznamy pomůcek pro nadcházející školní rok 2019/2020 (1. stupeň, 2. stupeň)

Školní jídelna

Školní poradenské pracoviště

 

V případě dotazů během hlavních prázdnin lze využít e-mail skola@skola.libcice.cz, případně e-maily jednotlivých pedagogů.