Vážení rodiče, posílám odkaz na informace MŠMT k přijímacím zkouškám.


http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a