Informace ohledně možnosti poskytování péče dětem, jejichž rodiče pracují pro integrovaný záchranný systém a jiné profese (seznam zde) určené usnesením vlády č. 1109 ze dne 30. 10. 2020

  • Služba je poskytována pro děti ve věku od 3 do 10 let.
  • Dítě je nutné přihlásit vedení školy a doložit formou čestného prohlášení (prohlášení zde), že rodič nepobírá ošetřovné a je zaměstnancem IZS nebo jiné určené profese.
  • Dohled bude realizován od 7:45 do 16:00 hod. Prosíme o uvedení dnů a časů, kdy bude Vaše dítě službu využívat.
  • Na děti dohlíží vychovatelky školní družiny.
  • Čas od 8:00 – 12:00 je vyhrazen pro výuku. Děti si přinesou sešity, učebnice, případě jiné materiály. V případě online výuky je potřeba vlastního počítače.
  • Děti mají odpolední program – procházka, hraní her, dětské hřiště.
  • V případě zájmu o školní stravování je nutné vyplnit přihlášku, která je k dispozici u hospodářky školy. Zároveň zde můžete odevzdávat i čestná prohlášení.
  • Kontaktní osoba: Martina Hřebejková, email: hrebejkova@skola.libcice.cz