Informace pro rodiče žáků

Žádám rodiče, zákonné zástupce žáků 9.třídy, aby si písemně požádali o stav stravovacího konta svých dětí. Je nutné doplatit dlužné stravné, ti kteří mají přeplatky prosím, aby si písemně požádali o jejich vrácení a uvedli číslo bankovního účtu.


Tato informace je platná i pro žáky, kteří ukončují školní docházku z jiného důvodu / přestup na gymnázia, nebo změna školy /.
Email: skolnijidelna / zavináč / škola.libcice.cz

Dana Böhmová
vedoucí ŠJ