Informace školní jídelny

                      Informace školní jídelny

Vážení rodiče a zákonní zástupci stravujících se žáků, žádám Vás o prověření úhrad
stravného.

 • Do 30.6.2020 je nutné vyrovnat dlužné stravné, tzn., že formou emailu požádáte vedoucí školní jídelny o zaslání stavu stravovacího účtu a následně, pokud budete v prodlení s úhradami, tuto částku uhradíte.
 • Školní jídelna není, ve smyslu Provozního řádu školní jídelny, povinna stravovat žáky, kteří nemají uhrazené stravné.
  Dana Böhmová
  vedoucí školní jídelny