Všechny přihlášené děti byly přijaté.

Zápis do školní družiny pro žáky 1.třídy a dodatečný (dle kapacity družiny) zápis pro žáky
2.- 4.třídy bude probíhat první školní den, v pondělí 1.9.2014 od 9.00 do 10:00 v 1. oddělení ŠD, které se nachází vedle školní jídelny.
Zákonný zástupce dítěte odevzdá vyplněný zápisový lístek, který je ke stažení na stránkách školy, nebo jej obdrží a vyplní první den školy.

Školní družina bude v provozu od 1.9. od 6,30 hod.

Úplata za školní družinu je 100Kč na měsíc a platí se vždy září – prosinec (400Kč) a leden – červen (600Kč).
Platbu je možné provést převodem na účet číslo: 181859227/0300 (vždy uvádějte účel platby), nebo v hotovosti u hospodářky školy paní Michaele Škaloudové, v prvním patře přístavby.

Zanechte komentář