Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost nabídce kroužků na
školní rok 2018/2019.Otevřené kroužky budou tradičně hrazeny
zřizovatelem z fondu školského rozvoje.

Přihlásit se můžete v září školního roku 2018/2019.

.Šikovné ručičky– lektor: Katarína Loskotová

. Kuchařinky – lektor: Jana Švédová

. Cukrářský kroužek – lektor: Lea Breburdová

. Hudebně literární kroužek – lektor: Mgr. Zuzana Benešová a Mgr. Martina Brondičová

. Cvičení s hudbou – lektor: Jana Kejmarová a Anna Štětková

. Jóga pro děti – lektor: Magdalena Opltová

. Házená – lektor: Mgr. Michal Šesták (SOKOL)

. Archeologicko turistický kroužek – lektor: Mgr. Tomáš Rampír

. Cyklistický kroužek – lektorky: Mgr. Jana Dušánková, Mgr. Martina Brondičová

. Logopedická prevence(1.-3. ročník) – lektor: Mgr. Kateřina Havláková 

Zanechte komentář