Předpis plateb na březen 2019

  1. – 4. třída……..500Kč 5. – 8. třída……..540Kč 9.třída….……….560Kč Cizí strávníci…..1155Kč Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka a třídu. Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.2.2019. O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného […]

Projekt Edison na naší škole Projekt EDISON Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odliných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění […]

V pátek 15.2.2019 bude probíhat masopustní projektové vyučování dle platného rozvrhu – přijďte všichni v masopustních maskách!

Vážení rodiče a milé děti, připomínáme termín Jarních prázdnin od 25.2. do 1.3.2019

Zkrácení vyučování

Vážení rodiče, ve čtvrtek 31.1. 2019 bude zkráceno vyučování z důvodu vydávání pololetního vysvědčení. Konec vyučování: I. stupeň (1.-5. ročník) – 11:40 h II. stupeň (6.-9.  ročník) – 12:35 ​h

Vážení rodiče a milí žáci, jako každoročně naše škola pořádá sbírku pro opuštěné psy a kočky.Sbírku zahájíme 5.11. a ukončíme 20.12. návštěvou delegátů z psího útulku v Kralupech nad Vltavou Lesan. Předem děkujeme.

Zkrácení vyučování

Vážení rodiče, ve středu 23.1.2019 bude z organizačních důvodů končit vyučování dle platného rozvrhu (nejpozději však ve 13:30).

1. – 4. třída……..375Kč 5. – 8. třída……..405Kč 9.třída….……….420Kč Cizí strávníci…..1100Kč   Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300, ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka  a třídu. Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.1.2019.   O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem  do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného […]

  Vážení rodiče a zákonní zástupci stravujících se žáků, žádám Vás o prověření úhrad stravného a, ve smyslu Řádu školní jídelny při Základní škole v Libčicích nad Vltavou, připomínám: Stravné je splatné do 25.dne měsíce předcházejícího měsíci, kdy se Vaše dítě bude stravovat, tzn., že do 25.1.2019 musí být uhrazeno stravné na měsíc únor 2019. Písemnou přihláškou přihlašujete své dítě ke […]

 Vážení rodiče, milí žáci, připomínáme termín Pololetních prázdnin dne 1.2.2019