1. – 4.třída………………………………………459Kč 5. – 8.třída………………………………………510Kč 9.třída……………………………………………544Kč Cizí strávníci…………………………………..1210Kč Platby poukazujte na číslo účtu 181859227/0300 s VS dítěte, nebo do poznámky uveďte jméno žáka a třídu. Stravné je splatné do 25.dne měsíce předcházejícího stravovacímu období. Dana Böhmová vedoucí školní jídelny GSM 776787579 Email: skolnijidelna / zavináč / skola.libcice.cz

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 9.3.2020 od 8.00 do 16.00

Vážení rodiče a milí žáci, od 14.2. 2020 bude otevřena školní knihovna každý den o velké přestávce. Studovna včetně možnosti práce na PC bude žákům k dispozici každý den o velké přestávce a dále do 14.00.Žáci mohou tuto nabídku využívat za přítomnosti pedagogického dozoru, který je zajištěn.

SETKÁNÍ ZŘIZOVATELE A VEDENÍ ŠKOLY S RODIČI

Vážení rodiče, V posledních týdnech narůstá debata o kvalitě naší školy a nespokojenost některých z rodičů vedla k sepsání petice, která žádá změnu vedení školy. Petice se dotýká několika velmi důležitých témat týkajících se řešení šikany a kázně, kvality výuky, fluktuace pedagogů, technického vybavení školy a kvality komunikace mezi vedením školy a rodiči. Zájem a výhrady rodičů nebereme na lehkou váhu a přijímáme […]

Vážení rodiče, od pondělí 3.2. 2020 budou v čase od 14.00 do 16.00 pravidelné konzultační hodiny u ředitelky školy. Prosím rodiče o nahlášení návštěvy prostřednictvím emailové zprávy se stručným obsahem konzultace. Děkuji za pochopení.

Jarní prázdniny

Vážení rodiče, připomínáme termín jarních prázdnin od 2.3. do 8.3.2020

Projektový masopustní den

Vážení rodiče, dne 14.2. 2020 bude probíhat projektový masopustní den. Žáci na 1. a 2. stupni budou mít vyučování dle rozvrhu, projekty budou realizovány v rámci předmětů a mezipředmětových vztahů.

                                               1. – 4.třída………………………………………540Kč                                              5. – 8.třída………………………………………600Kč                                              9.třída……………………………………………640Kč                                              Cizí strávníci…………………………………..1100Kč Platby poukazujte na číslo účtu 181859227/0300 s VS dítěte, nebo do poznámky uveďte jméno žáka a třídu. Stravné je splatné do 25.dne  měsíce předcházejícího stravovacímu období.  Dana Böhmová vedoucí školní jídelny GSM 776787579 Email: skolnijidelna / zavináč / skola.libcice.cz

Školní psycholog

 Vážení rodiče, paní Mgr. Zuzana Mošovská  na vlastní žádost ukončila spolupráci s naší školou ke dni 31.12.2019. V tuto chvíli jsme nuceni pracoviště školního psychologa dočasně zrušit.   Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, připomínáme termín  pololetních prázdnin v pátek 31.1.2020