Dne 30.06. od 8:00 se bude konat slavnostní předání vysvědčení prvním ročníkům.

Slavnostní vyřazení deváťáků se bude konat dne 29.6. od 18:00 v Kulturním domě v Libčicích nad Vltavou.

Dne 13.6. od 17:00 proběhne zasedání ŠR. Zasedání je otevřené veřejnosti, prosíme případné zájemce, aby svou účast ohlásili předsedovi ŠR na emailovou adresu skolska.rada@ skola.libcice.cz.  

Jarní sázení na školní zahradě

Hurá na prázdniny

Dne 21.6. se bude konat společná akce ZŠ, MŠ a ZUŠ, srdečně vás zveme.

Školská rada

Školská rada se bude konat  28.4, od 17:00 na Libčické plovárně.

Beseda s rodiči

Dne 28.4. od 18:00 hodin  proběhne ve společenském sále na Libčické plovárně beseda rodičů žáků základní školy s vyučujícími.   Program besedy: . seznámení se Školním vzdělávacím programem ZŠ Libčice nad Vltavou . prezentace výukových metod . koncepce rozvoje ZŠ Libčice nad Vltavou . beseda  

Vážení rodiče a milé děti, blíží se termín školy v přírodě. Škola v přírodě se bude konat od 11.4 – 15.4.

Vážení rodiče a milé děti, blíží se termín školy v přírodě. Termín konání je od 4.5 do 11.5.

Předpis plateb na duben 2016

Předpis plateb na duben 2016 – 4. třída……550Kč – 8. třída……..567Kč 9.třída….……….588Kč MŠ Klubíčko……..1188Kč Cizí strávníci……. 1155Kč   Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 23.2.2016 Po tomto datu nebude již možné zaplatit stravné na únor 2016 v HOTOVOSTI!!!!!!!! O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky nebo emailem.