Opatření k výskytu vší

Vážení rodiče!

Na naší škole se poměrně často  vyskytují u žáků  vši. Po nahlášení výskytu okamžitě informujeme rodiče, aby provedli kontrolu vlasů svých dětí. Několik rodičů se na mě obrátilo s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů).

Současná situace na mnohých školách je důsledkem vzniku odolnosti vší na dříve používané léčivé přípravky a nabízením neúčinných kosmetických přípravků proti vším v lékárnách. Rodičům se nedaří vši po dlouhou dobu zcela vyhubit a tím dochází ke zvýšenému šíření vší. Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění, které se šíří v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by  školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Proto je nutné, aby rodiče při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu , abychom mohli  hned o výskytu vší v kolektivu informovat rodiče ostatních dětí. Jinak nelze zamezit zpětnému přenosu vší na jejich již ošetřené dítě. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší (tj. s infekčním onemocněním) posílat do dětského kolektivu.  Škola musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů.

Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy povinen sledovat i výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem.
V posledních letech byla zaznamenána snížená účinnost volně dostupných léčivých přípravků proti vši dětské. Z toho důvodu se vši v dětských kolektivech rozšířily.

 

 

Mgr.D.Raveane,ředitelka školy