Vážení rodiče, milí žáci,

letošní vysvědčení se bude předávat v úterý 30. června 2020 v kmenových třídách s třídními učiteli.
V tento den již není nutné dodržovat patnáctičlenné skupiny (celá třída může být pohromadě).

Škola bude otevřená od 7:30 hodin, žáci půjdou sami do tříd, nebudou používat šatny. U žákovského  vchodu bude žákům změřená teplota službou, která bude od dětí žáci vybírat Čestné prohlášení (pokud je žák už předložil – není potřeba).  

ČASOVÝ HARMONOGRAM předávání vysvědčení:

1) třídy 1.A a 1.B  od 07:30 hod. – tyto žáky si osobně vyzvednou třídní učitelé u žákovského vchodu

2) zbytek 1. stupně od 08:00 hod. (2. až 5. třída)

3) 9. třída od 08:00 hod. (slavnostní rozloučení a předávání vysvědčení v altánku na školním hřišti)

4) 2. stupeň od 09:00 hod. (kromě 9. třídy)

Předávání vysvědčení bude trvat asi 45 minut. Poté všichni žáci odchází domů sami, případně s rodiči. Tento den nebude zajištěna ŠD (prezenční výuka, odpolední činnost).

Žáci, kteří mají na tento den objednanou stravu, si vyzvednou obědový balíček u provizorního okénka ŠJ (vchod do  školní jídelny z ulice 5. května).

Prosíme rodiče, kteří budou doprovázet žáky, aby nevstupovali do budovy  školy a počkali venku.

Od 8 hodin proběhne na školním hřišti slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy (pro účast rodičů a žákům 9. třídy bude otevřená brána na hřiště z ulice Libušina)

Žáci mají mít roušky a stále platí povinnost předložit Čestné prohlášení (pokud žák už nepředložil). Pokud se někdo z různých důvodů nezúčastní společného rozdávání vysvědčení (viz výše), je možné si vysvědčení vyzvednout v přípravném týden od 24. – 31. 8. 2020 po dohodě s třídním učitelem či vedením školy.

Instrukce k provozu škol od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

Závěr školního roku: Od 22. června bude možné pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr školního roku, tedy např.: • Předání vysvědčení • Závěrečné focení • Slavnostní rozloučení se závěrečnými ročníky • Koncerty v případě ZUŠ

Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Petr Lukáš Michalíček

zástupce ředitelky