Předpis plateb na listopad 2017

1. – 4. třída……..525Kč
5. – 8. třída……..567Kč
9.třída….……….588Kč
Cizí strávníci……1155Kč

Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 31. 10.2017

Po tomto datu nebude již možné zaplatit stravné na listopad 2017 v hotovosti-
O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky,nebo emailem.

Email: skolnijidelna@skola.libcice.cz
GSM : +420 776 787 579

Současně žádám rodiče stravovaných dětí, aby do konce měsíce května 2017 uhradili nedoplatky na stravném. V měsíci červnu bude seznam dlužného stravného zveřejněn na webu školy a na vývěsce před budovou školy.

Zanechte komentář