Předpis plateb na říjen 2017

1. – 4. třída……..550Kč
5. – 8. třída……..594Kč
9.třída….……….616Kč
Cizí strávníci……1210Kč

Platby v hotovosti jsou přijímány pouze do 10. 10. 2017
Po tomto datu nebude již možné zaplatit stravné na říjen 2017 v hotovosti
O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem a to buď osobně, telefonicky,nebo emailem. Pouze v případě nemoci identifikované ráno je možné žáka odhlásit do 8.hod. ranní, pokud není možné si jeho oběd tento den vyzvednout.

Email: skolnijidelna@skola.libcice.cz

GSM : +420 776 787 579

Současně žádám rodiče stravovaných dětí, aby do konce měsíce května 2017 uhradili nedoplatky na stravném. V měsíci červnu bude seznam dlužného stravného zveřejněn na webu školy a na vývěsce před budovou školy.

Zanechte komentář