Předpis plateb na říjen 2018

1. – 4. třída……..525Kč
5. – 8. třída……..567Kč
9.třída….……….588Kč
Cizí strávníci…….1265 Kč

Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300,
ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka a třídu.

O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného zjištění nemoci do 8.00 hod. téhož dne.

Email: skolnijidelna@skola.libcice.cz

GSM : +420 776 787 579