1. – 4. třída……..375Kč

5. – 8. třída……..405Kč

9.třída….……….420Kč

Cizí strávníci…..1100Kč

 

Platby stravného poukazujte na č.ú. 181859227/0300,

ve zprávě pro příjemce platby uvádějte jméno strávníka  a třídu.

Stravné na tento měsíc uhraďte nejpozději do 25.1.2019.

 

O odhlášení oběda je potřeba informovat vedoucí školní jídelny minimálně den předem  do 11.00 hod.a to buď osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě mimořádného zjištění nemoci do 8.00 hod. téhož dne.

 

Email: skolnijidelna@skola.libcice.cz

 

GSM : +420 776 787 579