1. – 4.třída………………………………………500Kč
5. – 8.třída………………………………………540Kč
9.třída……………………………………………560Kč
Cizí strávníci…………………………………..1100Kč

Platby poukazujte na číslo účtu 181859227/0300 s VS dítěte, nebo do poznámky uveďte jméno žáka a třídu.
Stravné je splatné do 25.dne měsíce předcházejícího stravovacímu období.
Dana Böhmová
vedoucí školní jídelny
GSM 776787579
Email: skolnijidelna / zavináč / skola.libcice.cz