1. – 4.třída………………………………………525Kč

                                             5. – 8.třída………………………………………567Kč

                                             9.třída……………………………………………588Kč

                                              Cizí strávníci…………………………………..1155Kč

 

Platby poukazujte na číslo účtu 181859227/0300 s VS dítěte, nebo do poznámky uveďte jméno žáka a třídu.

Stravné je splatné do 25.dne  měsíce předcházejícího stravovacímu období.

Dana Böhmová

vedoucí školní jídelny

GSM 776787579

Email: skolnijidelna / zavináč / skola.libcice.cz