1. – 4.třída………………………………………513Kč
5. – 8.třída………………………………………570Kč
9.třída……………………………………………608Kč
Cizí strávníci…………………………………..1210Kč

Platby poukazujte na číslo účtu 181859227/0300 s VS dítěte, nebo do poznámky uveďte jméno žáka a třídu.
Stravné je splatné do 25.dne měsíce předcházejícího stravovacímu období.
Dana Böhmová
vedoucí školní jídelny
GSM 776787579