Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ

 

Předškoláci si hrají na školu ve školním roce 2014 /2015

 

 

Naše ZŠ se rozhodla i v letošním školním roce 2014/2015 organizovat pro děti předškolního věku – budoucí prvňáčky, pravidelná setkání a seznamování se hravou formou s prostředím a s různými činnostmi ve škole. Děti se seznámí s budoucími kamarády, s paní učitelkami, ztratí ostych a obavy spojené s nástupem do školy.

Setkávat se budeme pravidelně vždy první středu v měsíci.

Do programu našich setkání budou zařazovány cviky na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce a logopedické prevence. Dále se děti budou učit samostatnosti, pečlivosti a přesnosti. Formou her bude rozvíjeno hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematická představivost. Chybět nebude ani relaxace a domácí úloha.

Věříme, že děti získají těmito setkáními i v letošním roce vhodnou motivaci pro vstup do školy.

 

Termíny schůzek :

4.2. 2015                         4.3. 2015                 1.4. 2015

6.5. 2015                         3.6. 2015

Scházet se budeme v přízemí školní budovy, v prvních třídách,

vždy od 15 – 15.45 hod.

Děti si budou nosit v batůžku : přezůvky, tužku a  pastelky.

Děti si převezmou paní učitelky u vchodu do školy.

 

Těšíme se na Vás !

Zanechte komentář