Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a přátelům školy krásné prázdniny

a těšíme se na Vás v příštím školním roce 2019/2020.