Koncepce rozvoje školy

 

GDPR

Výroční zprávy

Přihlášky

Zápis do prvních tříd: 

 

Žádost o přestup do naší školy:

Školní řád základní školy:

Dokumenty k aktuálnímu školnímu roku:

Rozpočet školy

Ostatní dokumenty: