Dne 12.4. bude probíhat Projektový velikonoční den. Vyučování na 1. a 2. stupni bude do 11.40.