Projekty školy:

 

–         Ovoce do škol

–         Školní mléko

–         Environmentální výchova ( Tonda na cestách, Dravci)

–         Jazykové projekty

–         Nadané děti ( spolupráce s Menzou ČR)

–         Indická dívka ( adopce na dálku)

–         Útulek v Kralupech nad Vltavou ( sbírky)

–         Výtvarné projekty

–         Projekty- mezipředmětové vztahy- Mezinárodní dny

–         Adventní projektové dny

–         Masopustní projektové dny

–         Noc s Andersenem ( podpora dětského čtenářství)

–         Svátky jara

–         Máme rádi okolí naší školy – projektové dny

–         Vědomostní olympiády a soutěže

–         Testování žáků Čj,M,Aj

–         Předškolák

–         Školní divadlo ( divadelní představení, koncerty, besedy)

–         Čtenářská gramotnost ( projekt 1. ročníku)

–         Výtvarné dílny ( tradiční vánoční, velikonoční a podzimní dílny

       rodiče, žáci, učitelé, hosté)

–    Sportovní Olympiáda

–     Ovocná zahrada