Rezignace ředitelky školy

Vážení rodiče a milí žáci, dovoluji si touto cestou oznámit, že jsem ze zdravotních a osobních důvodů rezignovala k 30.6.2020 na funkci ředitelky ZŠ Libčice nad Vltavou. Děkuji vám za dlouholetou spolupráci.
Budoucnost libčické školy mi není lhostejná, proto přeji svému nástupci spokojené žáky, rodiče a učitele. Pevně doufám, že se libčická škola stane lepší školou. Přeji všem krásné prázdniny.
Mgr. D. Raveane