V úterý 11. září od 16.30 hodin se bude konat v 9. třídě schůzka rodičů vycházejících žáků.

Rodiče budou informováni o průběhu přijímacího řízení. Kromě všech rodičů žáků 9. třídy zveme rodiče žáků 5. tříd a 7. třídy v případě, že zvažují přihlášku na osmileté či šestileté gymnázium.                                                  

 

  Mgr. Zuzana Benešová, kariérová poradkyně