SETKÁNÍ ZŘIZOVATELE A VEDENÍ ŠKOLY S RODIČI

Vážení rodiče,

V posledních týdnech narůstá debata o kvalitě naší školy a
nespokojenost některých z rodičů vedla k sepsání petice, která
žádá změnu vedení školy. Petice se dotýká několika velmi
důležitých témat týkajících se řešení šikany a kázně,
kvality výuky, fluktuace pedagogů, technického vybavení školy a
kvality komunikace mezi vedením školy a rodiči. Zájem a výhrady
rodičů nebereme na lehkou váhu a přijímáme opatření, která
přinesou vyjasnění a odstranění problémů naší školy. Dovolte
nám pozvat vás na SETKÁNÍ ZŘIZOVATELE A VEDENÍ ŠKOLY S RODIČI,
které se uskuteční DNE 10.2.2020 OD 18 HOD ve školní jídelně.
Bude představen přístup zřizovatele a vedení školy k řešení
daných témat, na něž naváže diskuse.


S pozdravem,

 

doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.,

místostarosta, předseda Školské rady