IMG_5046Vychovatelky:

Jana Švédová (vedoucí)

Jana Kejmarová

Iveta Náměstková

Dita Pospíšilová

Tel: 608 148 393

 

 

Provoz školní družiny:

ranní ŠD…………………6.30 – 7. 40
odpolední ŠD……….11.40 – 17.00

Děti se do ŠD přihlašují na základě přihlašovacího lístku a jsou přijímány dle kritérií platných pro daný školní rok. Poplatek za družinu je 100 Kč za měsíc, platbu za družinu je třeba uhradit jednorázově za celý školní rok – tzn. 1000 Kč, splatnost k 30.9.2018.  Úhrada bude možná až po přijetí Vašeho dítěte do družiny.