Školní jídelna

Základní škola Libčice nad Vltavou,
okr. Praha -západ
5.května 68
25266 Libčice nad Vltavou

Mob: +420 776 787 579
Telefon: +420 233 930 817
E-mail: skolnijidelna@skola.libcice.cz

 

 

Informace ze školní jídelny:

 

Provozní řád školní jídelny

 

Je součástí organizačního řádu školy.

 

Základní ustanovení

Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání, vyhláškou ministerstva školství č 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin.

 

Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu a spotřebním košem (vše k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny).

 

Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně.

 

Kategorie strávníků

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce. Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.

 

7 – 10 let 27 Kč
11 – 14 let 30 Kč
15 let + dospělí 32 Kč
cizí strávníci 55 Kč

 

Výdej stravy

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy začíná v 11.30 hodin a končí ve 13.45 hodin. Školní jídelna připravuje stravu žákům a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole. Pokud žák onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče (v době od 11.00 do 11.15 hodin), ostatní obědy je nutné si odhlásit. Další dny se může stravovat pouze jako cizí strávník (55,- Kč). Žáci a zaměstnanci se stravují ve školní jídelně.

 

Platba stravného

Stravné v hotovosti se hradí vždy do 20. dne předcházejícího měsíce, platba převodem musí být připsána na účet školy do 25.dne předchozího měsíce.  Číslo účtu školy: 181859227/0300. Při platbě převodem, prosíme, vždy uvádějte jméno žáka a třídu.

Pokud není stravné uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytnout.

 

Úřední hodiny pro platbu stravného: Pondělí –  Pátek 7:45 – 8:45

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování. Odhlašování obědů je potřeba provést den předem a to do 11:00hod. osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky na čísle 233930817, 776 787 579 nebo mailem na (skolnijidelna@skola.libcice.cz). Aktuálně onemocnělé dítě lze mimořádně odhlásit tentýž den do 8.00hod., pokud není možné si tento den oběd vyzvednout.                                                                                                                                                       

Neodhlášená strava je strávníkovi účtována. Ukončení stravování je nutné oznámit vedoucí školní jídelny. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník odhlášen automaticky.

 

Ostatní

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy (http://skola.libcice.cz) vždy na týden dopředu. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

 

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá účinnosti dnem 1. září  2017

 

 

Cizí strávníci – školní jídelna

 

Organizační řád pro cizí strávníky

 

Stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání, vyhláškou ministerstva školství č 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou ministerstva zdravotnictví

č. 137/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady

č. 852/2004 o hygieně potravin.

 

 1. Výdej do jídlonosičů probíhá v době od 11.00 do 11.15 hodin.
 2. Úplata ze stravné činí 55,- Kč za jeden oběd. Cena oběda je tvořena veškerými náklady na přípravu jídla, z toho 32,- Kč na potraviny.
 3. Úhrada za stravu do konce předcházejícího měsíce – hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 4. Přihlášení ke stravování u vedoucí školní jídelny formou závazné přihlášky.
 5. Přihlášení nebo odhlášení oběda je možné nejpozději den předem osobně v době úředních hodin nebo telefonicky ( 776787579, 233930817).
 6. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
 7. Cizí strávníci odebírají obědy do jídlonosičů:
 • donesou čistý jídlonosič
 • do skleněných nádob z hlediska bezpečnosti nebude oběd vydán
 • jídelna plní jídlonosiče stravou v předepsaných teplotách
 • jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy do jejího vydání do jídlonosičů

    8. Případné připomínky ke stravování řešte s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy.

 

 

Kontakt:

 – vedoucí školní jídelny 776787579,233930817 (skolnijidelna@skola.libcice.cz)                   

 –  ředitelka školy 233930826 (reditelka@skola.libcice.cz)

Kontakt

 

Aktuální jídelníček naleznete zde.