Výsledky voleb do školské rady 2018

Voleb do školské rady se zúčastnilo celkem 148 voličů, 147 voličů odevzdalo do volební schránky platný hlas a 1 volič hlas neplatný.

Výsledek voleb je následující:
1. Jaroslav Hejnic – 32 hlasů
2. Markéta Orvanová – 28 hlasů
3. Mgr. & Mgr. Coufalová – 26 hlasů
4. Štěpánka Jányšová – 24 hlasů
5. Mgr. Jan Manšík – 21 hlasů
6. Mgr. Julie Menšík Čákiová – 16 Hlasů

Na základě výsledků voleb byly členy školské rady za rodiče zvoleny Jaroslav Hejnic a Markéta Orvanová.

Za volební komisi: Mgr. Zuzana Benešová

Katarina Loskotová

Mgr. Tomáš Rampír

V Libčicích nad Vltavou 24. 5. 2018

Zanechte komentář