Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Od roku 2018 jsou členy rady:        

Ing. Vít Penížek, Ph.D. ( od 1.2. 2016)
Jana Švédová
Kateřina Loskotová
Martina Fléglová
Jakub Jirsa
Olga Mračková – od září 2019 nový člen za zřizovatele.

Školská rada je orgánem školy, jež umožňuje zákonným

zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a

zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada řídí svou

činnost podle § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004

Sb. o před- školním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání). Její složení musí být třetinové – 1/3

tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé.

Minimální počet členů rady jsou tedy 3 osoby, ale v případě

libčické školy máme členů 6 – dva jsou jmenováni zřizovatelem,

z řad rodičů jsou voleni další dva zástupci a z řad pedagogů

také dva. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada

zasedá minimálně dvakrát ročně.

Dokumenty: