Název kroužku Jméno učitele/vychovatele  Termín konání kroužku
Kuchařinky, Cukrařinky  Jana Švédová, Mgr. Michal Šesták středa
Cvičení s hudbou  Katarina Loskotová, Jana Kejmarová Po: 15:30 – 17:30
Šikovné ručičky  Katarina Loskotová, Jana Kejmarová Čt : 15:30 – 17:30
Házená  Mgr. Michal Šesták pondělí
RWCT Mgr. Kateřina Brožová termín neurčen
Deskohraní  Mgr. Tomáš Rampír středa
Turisticko- archeologický kroužek Mgr. Tomáš Rampír pondělí

Termíny kroužků mohou být změněny podle aktuálního rozvrhu.