Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2019/2020

 

Název kroužku Jméno učitele/vychovatele Termín konání kroužku
Cvičení s hudbou J. Kejmarová, A. Štětková středa
Literárně dramatický J. Kejmarová, A. Štětková  
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na osmiletá gymnázia

(jen pro žáky 5. ročníků)

Mgr. Zuzana Benešová  
Keramika Mgr. Drahomíra Raveane  
Cyklistický kroužek

( 2.st, 10 dětí)

Mgr. Martina Brondičová, 

Mgr. Jana Dušánková

 
Logopedická prevence (jen pro děti z MŠ, 1x měsíčně) Mgr. Kateřina Havláková,

Mgr. Monika Valentová

 
Turisticko-archeologický kroužek  Mgr. Tomáš Rampír  
Předškoláček Mgr. Kateřina Havláková,

Mgr. Monika Valentová