Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2019/2020

 

Název kroužku Jméno učitele/vychovatele Termín konání kroužku
Cvičení s hudbou J. Kejmarová, A. Štětková středa od 15:30 do 17:00
Literárně dramatický J. Kejmarová, A. Štětková pondělí od 14.30 do 16.00 Anna Štětková 2. stupeň
od 15.30 do 17.00 Jana Kejmarová 1.stupeň
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na osmiletá gymnázia

(jen pro žáky 5. ročníků)

Mgr. Zuzana Benešová Středa

13:00-13:45

Keramika Mgr. Drahomíra Raveane

Kateřina Gollová

Úterý

12:45-14:25

Cyklistický kroužek

( 2.st, 10 dětí)

Mgr. Martina Brondičová,

Mgr. Jana Dušánková

Pátek – odpoledne

Podzim+Jaro

Blokově dle počasí

Logopedická prevence Mgr. Kateřina Havláková,

 

Pondělí

12:45-13:45

Turisticko-archeologický kroužek  Mgr. Tomáš Rampír 1x za 14 dní

Čtvrtek

14:30-17:30

Předškoláček

(1x měsíčně, jen pro děti z MŠ)

Mgr. Kateřina Havláková,

Mgr. Monika Valentová

Středa

15:00-15:45

Šikovné ručičky Markéta Táčnerová Středa

16:00-17:00

Jóga Magdaléna Opltová Středa

1. stupeň

14:30 – 15:30

2. stupeň

15:30 – 16:30