Vážení rodiče,

   zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2014 – 2015

 • ve středu 15. ledna 2014 od 15 do 17 hodin
 • ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 15 do17 hodin
 • náhradní termín zápisu bude 20. ledna 2014 od 15 do 16 hodin

 

Budoucím prvňáčkům nabízíme:

 

 • rodinné prostředí malé školy
 • zdravé klima školy
 • zábavné seznámení se školním prostředím
 • třídy s malým počtem žáků
 • individuální péče o žáky
 • osobní přístup učitelů
 • zajímavý Školní vzdělávací program
 • výuka angličtiny již od 1. ročníku
 • tři cizí jazyky na 2. stupni
 • moderní způsoby výuky (interaktivní technika)
 • bohatou nabídku zájmových činností

 

Do první třídy se zapisují děti, které do 31.8.2014 dovrší 6 let a děti, kterým byl začátek školní docházky v roce 2013 odložen.

 

K zápisu je potřeba:

 • OP zákonného zástupce
 • rodný list dítěte