Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016 /2017

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

19.1. – 20.1. 2016 od 15:00 do 17:00 hodin

Pro koho?

 • pro děti narozené v obdobíod 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

 1. Dostavte se se svým dítětem 19.1. 2016 , nebo 20.1. 2016 od 15:00 do 17:00 hodin k zápisu do ZŠ Libčice nad Vltavou, 5. května 68, Libčice nad Vltavou.
 2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte, pas u cizinců.
 3. Vyplníte na místě zápisu: žádost k zápisu, zápisní list do 1. třídy.

Odklad plnění povinné školní docházky……

 • 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
 2. Zákonný zástupce obdrží ádost o odklad povinné školní docházky . Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ  nejpozději do 31.5.2016. Součástí žádosti je doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2015/2016 povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis i v tomto školním roce.

Kdy bude náhradní termín zápisu?

26.1. 2016 od 15.00 do 16.00

Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9. 2016…..

 1. Může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017.
 2. Musí mít doporučení – pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2016 –  doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31.12. 2016 –  z PPP a od pediatra.

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

 • vaše dítě je na zápis připravováno v MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), berte v potaz, že do 1. září uběhne ještě 7 měsíců – za tuto dlouhou dobu Vaše dítě vše dožene
 • pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv učební problém, náš vyškolený pedagogický sbor si určitě poradí

Děkujeme, že jste si vybrali naši školu.Co Vašim dětem nabídneme?

 • kvalitní zázemí (materiální i výukové) ve škole rodinného typu
 • individuální přístup k dětem
 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • výborné vybavení ICT – ve třídách  výuka na interaktivních tabulích
 • angličtina a finanční gramotnost již od 1. třídy
 • krásné třídy a chodby, moderně zařízený školní klub a divadlo
 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100%
 • 100% úspěšnost přijetí žáků z 9. tříd na SŠ
 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi i externími pedagogy
 • jazykové zahraniční výjezdy
 • zajímavé projekty, workshopy, školní akce, sportovní soutěže a další
 • prevence proti sociálně patologickým jevům
 • péče externích profesionálních psychologů
 • kvalitní práce asistentů pedagoga
 • pestrý program ve ŠD
 • výborná kuchyně
 • ozdravné pobyty
 • lyžařské a plavecké výcviky
 • spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi

 

Těšíme se na Vás.